Wreszcie się odważyłem

Moderator: Krzysiekniepieklo

Wreszcie się odważyłem

Postprzez Krzysiekniepieklo » sobota, 13 kwietnia 2019, 21:44

Łamałem Chleb z Przyjacielem

Czwartego kwietnia wreszcie się odważyłem i Łamałem się Chlebem z moim przyjacielem, którego nikt nie chciał obmyć z grzechów i dopuścić do komunii. Wziąłem jego grzechy na siebie. Odmówiliśmy krótką modlitwę:

Jezu obmyj nas z naszej winy, oczyść nas z naszych grzechów. Przebacz nam Jezu. Następnie błogosławiąc chleb i wino powiedziałem:

Jezu przyjdź.

Następnie powiedziałem:

Ciało Chrystusa. Przełamaliśmy się Chlebem i spożyliśmy.

Następnie powiedziałem:

Krew Chrystusa - i wypiliśmy z jednego kielichaPewnie powiecie, że to wszystko jest nieważne, bo …………..

Ale Jezus powiedział:

Mt 18

19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».Skoro wszyscy jesteśmy kapłanami, to i ja jestem kapłanem, więc mam uprawnienia kapłana. Skoro jestem uczniem Chrystusa, to mam uprawnienia ucznia Chrystusa. Skoro Jezus powiedział:

Mt 16

24 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.To wziąłem na ten swój krzyż jego grzechy, bo nikt nie chciał mu pomóc dźwigać tego, z czym sobie nie radzi.

Nawet wiem, co mnie w związku z tym spotka. Oplujecie mnie od głowy do stóp.
Krzysiekniepieklo
 
Posty: 577
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2017, 11:02

Postprzez » sobota, 13 kwietnia 2019, 21:44

 

Re: Wreszcie się odważyłem

Postprzez Krzysiekniepieklo » czwartek, 9 maja 2019, 21:38

Chrystus przyjdzie i będzie ze mną wieczerzał


Ap 3 - 20 Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.


Mt 18
19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

Nawet dwóch uczniów może Łamać Chleb, Jezus niechybnie przyjdzie.Ap 3


14 Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz:
To mówi Amen,
Świadek wierny i prawdomówny,
Początek stworzenia Bożego:
15 Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś.
Obyś był zimny albo gorący!
16 A tak, skoro jesteś letni
i ani gorący, ani zimny,
chcę cię wyrzucić z mych ust.
17 Ty bowiem mówisz: "Jestem bogaty", i "wzbogaciłem się", i "niczego mi nie potrzeba",
a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości,
i biedny i ślepy, i nagi.
18 Radzę ci kupić u mnie
złota w ogniu oczyszczonego,
abyś się wzbogacił,
i białe szaty,
abyś się oblókł,
a nie ujawniła się haniebna twa nagość,
i balsamu do namaszczenia twych oczu,
byś widział.
19 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę.
Bądź więc gorliwy i nawróć się!
20 Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną.
21 Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie,
jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
22 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów».
Tutaj znowu jest potwierdzenie tego, że wystarczy Jezusowi otworzyć drzwi, a niechybnie przyjdzie.Ez 34

10 Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer. 11 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. 12 Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. 13 Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. 14 Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. 15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. 16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.Tutaj jest o końcu pasterzowania tych, którzy zawiedli. Bóg Sam będzie pasł – a więc nie będzie już żadnych pośredników, którzy sami siebie pasą. Bóg przyjdzie do każdego, kto tylko otworzy mu drzwi.
Krzysiekniepieklo
 
Posty: 577
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2017, 11:02

Re: Wreszcie się odważyłem

Postprzez Krzysiekniepieklo » czwartek, 7 listopada 2019, 15:45

Wreszcie się odważyłem 2


Każdy uczeń Chrystusa może Łamać Chleb


Nawiązując do mojego tekstu z kwietnia – „Wreszcie się odważyłem” spróbuję dalej uzasadniać, że każdy uczeń Chrystusa jest uprawniony żeby Łamać Chleb, tj. przewodniczyć Komunii.

Łk 22
Ustanowienie Eucharystii
19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.


Czy wypowiedział te słowa tylko do dwunastu, których wybrał, czy też do wszystkich swoich uczniów, którzy w Niego uwierzą?

Na jakiej podstawie dzisiejszy Kościół pozwala tylko nielicznym i wyznaczonym Łamać Chleb? Czy Jezus kogoś wyznaczył do tej funkcji? Czy też polecił wszystkim żeby to robili. Podczas ostatniej wieczerzy to On przewodniczył i dawał Swoje Ciało i Krew do spożycia uczniom. Dzisiaj nie jest inaczej. To Sam Chrystus daje Swoje Ciało i Krew do spożycia. Wynika to ze słów Apokalipsy:

Ap 3

Bądź więc gorliwy i nawróć się!
20 Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną.A więc ponad wszelką wątpliwość to Jezus Sam przychodzi do nas podczas Komunii i karmi nas Swoim Ciałem i Krwią. Wystarczy tylko drzwi otworzyć i wpuścić tego, z kim będę mógł się Przełamać Chlebem.


Jeszcze ciekawszy jest opis ostatniej wieczerzy z listu - 1 Kor 11:

17 Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. 18 Przede wszystkim słyszę - i po części wierzę - że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. 19 Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. 20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. 21 Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. 22 Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę! 23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 24 i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». 25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.Tutaj Paweł przywołuje słowa Jezusa:

””Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę””

Tutaj w ogóle nie jest możliwe żeby przy każdej takiej okazji był ktoś uprawniony do celebrowania pamiątki.

W tym liście Paweł jest niekonsekwentny logicznie. Pisze tak:

20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. . 21 Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia,

A później krytykuje to, co robią, traktując to jako niegodne spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej.

». 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.

Albo jedno, albo drugie. Jeśli to nie jest pamiątka, to nie można mówić o niegodnym spożywaniu. Jeśli jednak to, co robili, to była pamiątka wieczerzy Pańskiej, to zarzut, że nie ma u nich spożywania wieczerzy Pańskiej, był po prostu nie na miejscu.


Z tego opisu Pawła wynika jedno. Nie było uprawnionego do Łamania Chleba i każdy mógł to robić. Dlatego przy poszczególnych stołach zbierali się i nie czekając jedni na drugich, Łamali się Chlebem. Z czasem przerodziło się to u nich raczej w spotkanie towarzyskie, a nie celebrowanie pamiątki ostatniej wieczerzy i o to miał do nich pretensje Paweł w tym liście.
Krzysiekniepieklo
 
Posty: 577
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2017, 11:02

Postprzez » czwartek, 7 listopada 2019, 15:45

 


Powrót do Ku odnowie Kościoła

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron