Zostaliśmy pozbawieni udziału w Kielichu Przymierza.

Moderator: Krzysiekniepieklo

Zostaliśmy pozbawieni udziału w Kielichu Przymierza.

Postprzez Krzysiekniepieklo » środa, 12 czerwca 2019, 12:28

"Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!"

Byłem wczoraj na mszy, na Kobielskiej. Po mszy poszedłem do księdza zapytać się, dlaczego nie dostajemy Krwi Chrystusa. Odpowiedział,że jest zakaz udzielania Komunii pod dwiema postaciami i muszą mieć pozwolenie na taką Komunię. Udziela się jej w specjalnych okolicznościach lub za pozwoleniem biskupa.

Jednym słowem Komunia pod dwiema postaciami, to jest przywilej, którego dostępują nieliczni.Ez 34

1 Pan skierował do mnie te słowa: 2 «Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? 3 Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. 4 Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. 5 Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza.Tutaj Ezechiel opisuje właśnie taki przywilej.J6

53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.Tutaj Jezus wyraźnie mówi, że picie Jego Krwi jest tak samo niezbędne do tego aby mieć w sobie Życie, jak spożywanie Ciała Chrystusa.

Mt 26

26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.

Tutaj Jezus znowu mówi żeby z kielicha wszyscy pili.Łk 22

19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.Tutaj Jezus znowu mówi o niezbędności udziału w kielichu, bo jak można mieć udział w przymierzu, nie mając udziału w kielichu, który jest Nowym Przymierzem?Reasumując:

Pozbawiając nas udziału w kielichu, pozbawia się nas udziału w Nowym Przymierzu. Pasterze sami siebie pasą, a pozostałych nie chcą dopuścić do tego aby mieli w sobie Życie. No bo jak by mieli w sobie Życie, to nie było by możliwe utrzymywanie ich w niewoli.

Prawdę napisał Ezechiel o tych pasterzach:

Sami siebie pasą, a z nami obchodzą się okrutnie. Trzymają nas w niewoli i żyją na nasz koszt.Ez 34

10 Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer. 11 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. 12 Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.

23 I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. 24 A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. 25 Zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż będę mogły [owce] bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. 26 Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. 27 Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają.
Więc pasterze pakujcie walizki i zaczynajcie żebrać o Boże miłosierdzie. Może Bóg się nad wami ulituje.
Krzysiekniepieklo
 
Posty: 424
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2017, 11:02

Postprzez » środa, 12 czerwca 2019, 12:28

 

Re: Zostaliśmy pozbawieni udziału w Kielichu Przymierza.

Postprzez Krzysiekniepieklo » niedziela, 16 czerwca 2019, 03:20

Ksiądz kłamie w żywe oczy

Podczas konsekracji ksiądz podnosząc kielich mówi: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy”, a potem sam wszystko wypija i nikomu nie daje.To jest kłamanie ludziom w żywe oczy. Jezus tak nie robił. Jezus wszystkim dał wypić z Kielicha Nowego Przymierza. Każdy, kto pije z Kielicha Nowego Przymierza, ma udział w Nowym Przymierzu. Dlatego Ezechiel pisał o pasterzach:

Ez 34

1 Pan skierował do mnie te słowa: 2 «Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec?

8 Wyrocznia Pana Boga: Przecież owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec, 9 dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. 10 Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer.
To o tych kłamcach pisał Ezechiel, którzy sami piją z Kielicha Nowego przymierza, a tym, których mieli karmić, nie dają. Wiedzą, że jak wszyscy mieli by w sobie Życie, to nie byli by w stanie utrzymać ich w niewoli.
Krzysiekniepieklo
 
Posty: 424
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2017, 11:02

Re: Zostaliśmy pozbawieni udziału w Kielichu Przymierza.

Postprzez Krzysiekniepieklo » środa, 3 lipca 2019, 09:48

Ksiądz kłamie w żywe oczy 2

Komunia z udziałem w Kielichu.


Podczas konsekracji ksiądz podnosząc kielich mówi:

„Bierzcie i pijcie z niego wszyscy”, a potem sam wszystko wypija i nikomu nie daje.

To jest kłamanie ludziom w żywe oczy. Jezus tak nie robił. Jezus wszystkim dał wypić z Kielicha Nowego Przymierza. Każdy, kto pije z Kielicha Nowego Przymierza, ma udział w Nowym Przymierzu.

Dlatego Ezechiel pisał o ożywaniu w dwóch etapach:

Ez 37

1 Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. 2 I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. 3 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». 4 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" 5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. 6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». 7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. 8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. 9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie. 11 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.Pierwszy etap ożywiania, to jest spożycie Ciała Chrystusa. Ten etap jest realizowany w Komunii w Kościele katolickim, bez udziału w Kielichu. Pozbawiając nas udziału w Kielichu, nie dopuszcza się do drugiego etapu ożywiania. Ciało pozbawione krwi jest martwe. Ciało Chrystusa pozbawione Krwi Chrystusa też jest martwe. Nie może w ten sposób ożywić naszej duszy.

Dopiero po spożyciu Ciała Chrystusa i wypiciu jego Krwi, wstępuje w nas Duch Boży i Ożywia nasze dusze. Dopiero wtedy jesteśmy zdolni do walki z szatanem.

J 6

53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.Tutaj Jezus jednoznacznie mówi o niezbędności picia Jego Krwi.Ez 37

Juda i Izrael utworzą jedno królestwo


15 Pan skierował do mnie te słowa: 16 «Synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: "Juda i Izraelici jego sprzymierzeńcami". Potem weź sobie inny kawałek drewna i napisz na nim: "Józef, <drewno Efraima> i cały dom Izraela jego sprzymierzeńcami". 17 Złącz je z sobą jedno z drugim w jeden kawałek drewna, tak by w ręku twoim stanowiły jedną całość. 18 A jeśli potem mówić będą do ciebie rodacy: "Czyż nam nie powiesz, co przez to masz na myśli?" 19 Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno. 20 A drewna, na których będziesz pisał, będą przed ich oczami w twym ręku. 21 Wtedy powiedz do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. 22 I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. 23 I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem.
24 Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. 25 Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. 26 I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. <Założę ich i rozmnożę>, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. 27 Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. 28 Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze».Tutaj jest mowa o zjednoczeniu wszystkich uczniów Chrystusa.24 Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimiDawid symbolizuje tutaj Chrystusa. Wszyscy, którzy wybiorą Go na króla, zjednoczą się ze sobą. Nie będzie już pasterzy, bo będzie tylko jeden pasterz – Chrystus.

Powiecie zapewne, ze to dopiero w przyszłości. Jezus już jest królem. Kto Go wybiera na króla, ten należy do Jego królestwa. On wszystkich swoich uczniów jednoczy właśnie poprzez komunię. To jest antidotum na jad tego łysego jadowitego gada. To ten gad pozbawił nas poczucia jedności i żąda ślepego posłuszeństwa.
Krzysiekniepieklo
 
Posty: 424
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2017, 11:02

Re: Zostaliśmy pozbawieni udziału w Kielichu Przymierza.

Postprzez Krzysiekniepieklo » wtorek, 3 września 2019, 20:53

Kłamca i złodziej
Rozmawiałem z księdzem

Podszedłem wczoraj do księdza po mszy. Przedstawiłem mu się – Krzysiek, odpowiedział podając mi rękę – ksiądz Robert. Przyszła myśl – nie zrozumie mnie. Mówię do niego – Mam poważny problem teologiczny – odpowiada - słucham. Mówię – wychodzi ksiądz do ołtarza, podnosi kielich i mówi – pijcie z niego wszyscy, a później ksiądz sam wypija i nikomu nie daje. Ksiądz kłamie ludziom w żywe oczy. Mówi – pod każdą postacią eucharystyczną jest cały Chrystus. Mówię – pod postacią Chleba jest Ciało Chrystusa, niby cały Chrystus ale pozbawiony Krwi. We krwi jest życie ciała. Żydzi nie mogli spożywać krwi, bo Bóg powiedział, że we krwi jest życie i zakazał im spożywać krwi. Dlatego uczniowie Jezusa bardzo dobrze rozumieli słowa Jezusa, jak mówił , podnosząc kielich – pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Nowego Przymierza. Dobrze zrozumieli, że w ten sposób Jezus napełnia ich Swoim Boskim Życiem. Ksiądz coś tam o Trydencie i ekskomunice, a ja na to – jestem prorokiem. Ksiądz odpowiada, a ja przy ołtarzu jestem Chrystusem. Odpowiadam – wiem ale to tylko przy ołtarzu, a ja prorokiem jestem cały czas. Trochę z tej rozmowy mi umknęło ale tak to mniej więcej wyglądało. Rozstaliśmy się podając sobie rękę, a ja zadeklarowałem, ze to nie ostatnia nasza rozmowa. Ksiądz na „ty” nie chciał przejść. Powiedziałem mu – uczniowie Jezusa wszyscy są braćmi, więc jak do brata powinienem się zwracać? Myślę, że po imieniu. Nie zmienił swojego zdania. Zostało, że ksiądz Robert (ekscelencja)

W domu podczas przemyśleń, przyszła do mnie taka myśl. Powiedział – przy ołtarzu jestem Chrystusem, a ja potwierdziłem. Czy taka jest prawda, czy też ja się pomyliłem?

No tak, jest Chrystusem do momentu, kiedy sam wypija całą Krew Chrystusa i nikomu nie daje. Od tego momentu jest zwykłym kłamcą i złodziejem, bo kradnie ludziom to, co Bóg dał wszystkim mówiąc – pijcie z niego wszyscy. Skoro nikomu nie daje, to okrada wszystkich z tego, co w zamyśle Boga wszystkim się należy.
Krzysiekniepieklo
 
Posty: 424
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2017, 11:02

Re: Zostaliśmy pozbawieni udziału w Kielichu Przymierza.

Postprzez Krzysiekniepieklo » sobota, 5 października 2019, 19:08

Rozmowy z Yarpenem 4

J 6 - "Moja Krew jest prawdziwym napojem"

Yarpen Zirgin | Dziś 10:20 (4,10,2019)

Nie realizujesz. Tworzysz własne nauki, co do których twierdzisz, że właśnie tak głosił Chrystus i takie mamy objawienie od Boga. Jak to, co jest objawione, zaprzecza Twoim tezom, to momentalnie dany fragment nauczania ignorujesz lub przekręcasz go na wszystkie strony, aby jakoś go dopasować do swoich wymysłów.

To podyskutujmy o tym, co objawił Jezus, a co później jest inaczej przedstawiane przez Kościół.

Jezus mówił Tak:

Mt 26

26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.Jak myślisz Yarpen, Jezus sam wypił wszystko z kielicha, czy tez dał pić wszystkim Apostołom? No bo wiesz, dzisiaj to ksiądz na Mszy przytacza słowa Jezusa ale sam wypija z kielicha i nikomu nie daje.

To teraz Yarpen jest twoja działka i przedstaw nauczanie kościoła w tej sprawie i dlaczego ksiądz podczas Mszy nie naśladuje Jezusa, tylko sam wypija z kielicha. Tak się składa, że podczas zesłania Ducha Świętego, to właśnie na tych uczniów, którzy pili z Kielicha Pańskiego, zstąpił Duch Święty. Więc może jest tak Yarpen, że ci, którzy zawłaszczyli Kielich Pański, to nie chcą dopuścić do tego żeby na wszystkich ten Duch Pański zstąpił. No bo wtedy to utracą władzę nad tłumami, które jak dotąd ujarzmiają.Kpł 17

14 Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego - dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony.

No i tutaj masz wyjaśnione, że Życie Ciała Chrystusa też jest w Jego Krwi. Ciało Chrystusa bez jego Krwi jest martwe. Musisz spożyć Jego krew, żeby Chrystus Żył w Tobie.

Jezus powiedział: „”Moja Krew jest prawdziwym napojem”””

W Konsekrowanej Hostii nie ma prawdziwego napoju, więc nie ma w Niej Krwi Chrystusa.To teraz Yarpen spróbuj na podstawie tego, co mówił i robił Jezus, udowodnić, że nauki kościoła dotyczące Komunii są zgodne z objawieniem Jezusa.

KOMENTARZE (19)
Krzysiekniepieklo
 
Posty: 424
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2017, 11:02

Re: Zostaliśmy pozbawieni udziału w Kielichu Przymierza.

Postprzez Krzysiekniepieklo » sobota, 5 października 2019, 19:12

Rozmowy z Yarpenem 5
Krew Chrystusa


Yarpen Zirgin | Dziś 17:26 (5,10,2019)

Jak zwykle patrzysz, ale nie chcesz widzieć. W artykule, będącym notabene odpowiedzią właśnie na takie same zarzuty, jak Twoje, jest wyłożona kwestia tego kiedy i dlaczego doszło do wprowadzenia Komunii Świętej pod jedną postacią. Ty jednak, jak zawsze zresztą, nie widzisz niczego poza tym, co "potwierdza" Twoje pomysły.


No ale tam jest dość kłamliwe uzasadnienie tego faktu. Jak by tak było, jak mówią Yarpen,to podczas podawania komunii ksiądz by mówił – Ciało i Krew Chrystusa. Niestety ale mówi „ Ciało Chrystusa, a o Krwi Chrystusa nic nie wspomina. Jezus podczas ostatniej wieczerzy wyraźnie mówił o Swoim Ciele i o Swojej Krwi. Przecież nie było by problemu z tym żeby mówili – Ciało i Krew Chrystusa. Widzisz w tym jakiś problem, że tego nie mówią? Nauczają jednego, a w praktyce mówią zupełnie coś innego. Chyba zgodzisz się ze mną, że niebagatelną sprawą jest to, czy my Krew Chrystusa spożywamy, czy też nie.

Skoro podczas udzielania Komunii nic o Krwi Chrystusa nie mówią, to znaczy, że Tej Krwi Chrystusa w konsekrowanej Hostii nie ma. No i tu kłania się moje wyjaśnienie dlaczego tak się dzieje. Jak Żyd by usłyszał podczas Komunii o Krwi Chrystusa, to do Komunii by wcale nie podchodził. Nie mógł by wtedy udawać chrześcijanina. Więc widzisz Yarpen, że obawa aby ktoś nie uronił z kielicha jest tylko wymówką i kłamliwym powodem udzielania Komunii pod jedną postacią.

Zapytaj się ich, dlaczego nie mówią podczas komunii – Ciało i Krew Chrystusa? Bo wiesz, ja to bym chciał mieć pewność, że spożywam i Ciało Chrystusa i Jego Krew. Może Tobie to jest obojętne.
Krzysiekniepieklo
 
Posty: 424
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2017, 11:02

Re: Zostaliśmy pozbawieni udziału w Kielichu Przymierza.

Postprzez Krzysiekniepieklo » piątek, 11 października 2019, 23:11

Życie Ciała jest we Krwi Jego


Ożywienie wyschłych kości

Ez 37


1 Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. 2 I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. 3 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». 4 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" 5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. 6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». 7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. 8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. 9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie. 11 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.No i tutaj się przyznaję do błędu w tłumaczeniu tego proroctwa w poprzednich wpisach.

Tłumaczyłem poprzednio, ze ten pierwszy etap ożywiania, to jest spowiedź, czyli obmycie z grzechu. Nie, myliłem się. Całe to proroctwo jest tylko o Komunii Świętej. Pierwszy etap, to jest spożycie Ciała Chrystusa. Po Jego spożyciu ciało jest przygotowane do ożywienia ale w dalszym ciągu jest martwe. Następuje drugi etap – wypicie Krwi Chrystusa i dopiero wtedy następuje właściwe ożywienie – zstąpienie Ducha Świętego. To ten zstępujący Duch Święty prawdziwie nas ożywia.Kpł 17

10 Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. 11 Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. 12 Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was nie będzie spożywał krwi. 13 Jeżeli kto z Izraelitów albo z przybyszów, którzy się osiedlili między wami, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. 14 Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego - dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony.Tutaj jest to wyjaśnione. ”””11 Bo życie ciała jest we krwi”””

To właśnie przez wypicie Jego Krwi Bóg napełnia nas Swoim Boskim Życiem i tylko dlatego powstaniemy z martwych, tak, jak Jezus powstał z martwych.

Teraz przed komunią jak najbardziej jest potrzebne obmycie z grzechów. Tak jak Jezus obmył uczniom nogi, co symbolizowało własnie obmycie z grzechów. Tak przed Komunią powinniśmy się nawzajem obmywać z grzechów zgodnie z poleceniem Jezusa:

J 13

12 A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 13 Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. 14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.To, że to obmycie oznaczało obmycie z grzechów, świadczy ten fragment:

J 13

7 Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». 8 Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». 9 Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». 10 Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». 11 Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
Krzysiekniepieklo
 
Posty: 424
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2017, 11:02

Postprzez » piątek, 11 października 2019, 23:11

 


Powrót do Kielich Pański

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron